Mindszenty József hercegprímás 1956-os első megnyilatkozása

Mindszenty József hercegprímás 1956-os rövid első megnyilatkozása kiszabadulása utánMindszenty József közjogi szerepében nyilatkozik meg és kijelenti, hogy tájékozódás után szózatot intéz majd a nemzethez.