A királyság pozíciójából

Demokrácia, Diktatúra, Monarchia - Érvek a monarchia mellett (Bevezetés)

máj
03
Durva leegyszerűsítést követnénk el, ha azt állítanánk, hogy néhány olyan fogalom mint a „demokrácia” vagy a „diktatúra” kielégítően meghatározná azokat a kísérleteket, amelyeket az emberiség hosszú dokumentált története folyamán az államszervezés, és a meghatározott államformákon alapuló politikai hatalomgyakorlás tekintetében kifejtett. Abban azonban meglehetős konszenzus mutatkozik, hogy szükség van a hatalmi-uralmi rendszerek valamilyen osztályozására, klasszifikációjára... Írta: Pető Zoltán
Posted By bercesa tovább

Alapelveinkről - avagy szerkesztői válaszok a Regnum!-ot ért bírálatokra

jan
21
Nemrégiben több olyan kérdést is nekünk szegeztek a Regnum! olvasói, amelyekre érdemesnek láttuk „hivatalosan” is valamiféle tisztázó szerkesztői választ adni. Ezeknek a felvetett problémáknak egy része szerintünk is komoly megfontolásra ad okot, más részüket azonban inkább csak feltételezéseknek tekintjük – amelyek felmerülésében azonban talán nem vagyunk mi sem teljesen vétlenek.
Posted By bercesa tovább

Ha a köztársasági modell szánalmasat bukik is, akkor is ragaszkodnak hozzá - Interjú az 'Őrült Monarchistával' - II. rész

okt
28
Az egyik legismertebb monarchista blogger az éterben kétségtelenül a texasi 'Őrült Monarchista' (The Mad Monarchist), aki igen nagyszámú bejegyzéssel örvendezteti meg olvasótáborát minden hónapban. Az igényes írások több kategóriába oszthatóak, monarchákról, monarchistákról, országokról és őt érdeklő politikai eseményekről tudósítanak. Magyarországgal, a magyar monarchistákkal is több ízben foglalkozott, legutóbb Lehár Antal báróról és Rakovszky István miniszterelnökről hozott le bejegyzéseket. A Regnum! Portál nevében v.
Posted By bercesa tovább

A monarchikus államformájuktól megvált országok egy zuhanó spirálba kerülnek - Interjú az 'Őrült Monarchistával' - I. rész

okt
16
Az egyik legismertebb monarchista blogger az éterben kétségtelenül a texasi 'Őrült Monarchista' (The Mad Monarchist), aki igen nagyszámú bejegyzéssel örvendezteti meg olvasótáborát minden hónapban. Az igényes írások több kategóriába oszthatóak, monarchákról, monarchistákról, országokról és őt érdeklő politikai eseményekről tudósítanak.
Posted By bercesa tovább

Magyar monarchista minimum

aug
21
Magyar vagyok és királyságpárti, azaz monarchista. Három közös magyar monarchista pillérem van; a NEMZETÜNK SZERETETE, a KERESZTÉNY erkölcs és a JOGFOLYTONOSSÁG. Hiszek Istenben, és az ezredéves magyar nemzetben, amely Európa és a nyugati műveltség bástyája volt, népünk keleti eredetének ellenére. Hiszek a Trianonban megcsonkított egész magyar nemzetben, amely sokszorosan megtöretett a XX. században, de még újra talpra állhat, és magára találhat.
Posted By bercesa tovább

A Magyar Királyságért Liga megalapításáról

jún
05
Nemrég a Facebook-on a Regnum! Csoport megszüntetésével és a Magyar Királyságért Liga interneten való létrehozásával a magyarországi királyságpárti közösség elindult egy másik úton. Ennek a vége – mint az új csoport neve is mutatja – egy szervezet lesz majd. Annak, hogy előzetesen internetes jelenlét mellett döntöttünk több oka is van. Először is, le szerettük volna metszeni a Regnum! Csoport nagy számát, kiválasztani a leginkább elkötelezetteket. Így az újonnan jelentkezőkre már lehet építeni reményeink szerint. A Regnum!
Posted By bercesa tovább

Magyar király helyett mexikói császár - III. Napóleon és Habsburg Miksa kalandja Mexikóban

szep
26
III. Napóleon a XIX. század közepén egy nagy francia központú birodalomról álmodott. Nem a hagyományos értelembe vett gyarmatbirodalomról, hanem egy francia befolyásolási övezetről. Bizonyos értelemben előfutára volt a modern geopolitikai gondolkodásnak. A nagy latin birodalom természetesen nem volt eredeti ötlet, hiszen a spanyolok több évszázadon keresztül a gyakorlatban is megvalósították. Írta: Horváth Gyula III. Napóleon álma
Posted By Petrus Augustinus tovább

Élet a szekularizáltságban és azon is túl?

szep
13
A szekularizáció legfőképp Európában az Egyház és az Állam szétválását hozta el, amely nem egyszerűen két intézmény szétválasztása, hanem leginkább a metafizikai kovász és a mécses kivonása volt az emberek mindennapjaiból. Ennek a szétválasztásnak ugyanis az egyén volt a vesztese; megszűnt számára egy olyan kozmológia, amelyben korábban létezni, alkotni, gyarapodni tudott. Az Egyház a szentet közvetítette és tette meg mércének egyetemesen az európai társadalomban, amely egy egész civilizációt volt képes mozgásba hozni.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A bukott állam kihívása

szep
06
1989-ben a II. Magyar Köztársaság (amely nem a harmadik, ahogyan azt saját magáról állítja) kapott húsz év próbaidőt. Húsz év nagy idő, egy régi-új államszervezetnek elég kellene, hogy legyen arra, hogy bizonyítja az életképességét. Példának tekinthetjük az Osztrák-Magyar Monarchiát, amelyet az 1880-as évek végére a stabilitás jellemzett, a magyarok számára pedig az évtizedek óta áhított prosperálást hozta meg, reformokkal kikövezett úton. A II. Magyar Köztársaság húsz éve azonban nem egy ilyen sikertörténet.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Nem vagyunk beljebb - jelenkori konzervatív töprengések

aug
29
Napokra tartó meditációs objektumot jelentett számomra múltkor egy megjegyzés, amely szerint ma Magyarországon „tülekedés folyik a konzervatív jelzőért”. A megjegyzés lakonikusan tömör, de kétségkívül találó, sőt mélyen elgondolkodtató, hogyha a jelenlegi, leginkább folyóiratokban, portálokon és a magyar blogoszférában kialakult eszmecserére, cikkezésre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - A királyság pozíciójából csatornájára