A királyság pozíciójából

Magyar monarchista minimum

aug
21
Magyar vagyok és királyságpárti, azaz monarchista. Három közös magyar monarchista pillérem van; a NEMZETÜNK SZERETETE, a KERESZTÉNY erkölcs és a JOGFOLYTONOSSÁG. Hiszek Istenben, és az ezredéves magyar nemzetben, amely Európa és a nyugati műveltség bástyája volt, népünk keleti eredetének ellenére. Hiszek a Trianonban megcsonkított egész magyar nemzetben, amely sokszorosan megtöretett a XX. században, de még újra talpra állhat, és magára találhat.
Posted By bercesa tovább

A Magyar Királyságért Liga megalapításáról

jún
05
Nemrég a Facebook-on a Regnum! Csoport megszüntetésével és a Magyar Királyságért Liga interneten való létrehozásával a magyarországi királyságpárti közösség elindult egy másik úton. Ennek a vége – mint az új csoport neve is mutatja – egy szervezet lesz majd. Annak, hogy előzetesen internetes jelenlét mellett döntöttünk több oka is van. Először is, le szerettük volna metszeni a Regnum! Csoport nagy számát, kiválasztani a leginkább elkötelezetteket. Így az újonnan jelentkezőkre már lehet építeni reményeink szerint. A Regnum!
Posted By bercesa tovább

Magyar király helyett mexikói császár - III. Napóleon és Habsburg Miksa kalandja Mexikóban

szep
26
III. Napóleon a XIX. század közepén egy nagy francia központú birodalomról álmodott. Nem a hagyományos értelembe vett gyarmatbirodalomról, hanem egy francia befolyásolási övezetről. Bizonyos értelemben előfutára volt a modern geopolitikai gondolkodásnak. A nagy latin birodalom természetesen nem volt eredeti ötlet, hiszen a spanyolok több évszázadon keresztül a gyakorlatban is megvalósították. Írta: Horváth Gyula III. Napóleon álma
Posted By Petrus Augustinus tovább

Élet a szekularizáltságban és azon is túl?

szep
13
A szekularizáció legfőképp Európában az Egyház és az Állam szétválását hozta el, amely nem egyszerűen két intézmény szétválasztása, hanem leginkább a metafizikai kovász és a mécses kivonása volt az emberek mindennapjaiból. Ennek a szétválasztásnak ugyanis az egyén volt a vesztese; megszűnt számára egy olyan kozmológia, amelyben korábban létezni, alkotni, gyarapodni tudott. Az Egyház a szentet közvetítette és tette meg mércének egyetemesen az európai társadalomban, amely egy egész civilizációt volt képes mozgásba hozni.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A bukott állam kihívása

szep
06
1989-ben a II. Magyar Köztársaság (amely nem a harmadik, ahogyan azt saját magáról állítja) kapott húsz év próbaidőt. Húsz év nagy idő, egy régi-új államszervezetnek elég kellene, hogy legyen arra, hogy bizonyítja az életképességét. Példának tekinthetjük az Osztrák-Magyar Monarchiát, amelyet az 1880-as évek végére a stabilitás jellemzett, a magyarok számára pedig az évtizedek óta áhított prosperálást hozta meg, reformokkal kikövezett úton. A II. Magyar Köztársaság húsz éve azonban nem egy ilyen sikertörténet.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Nem vagyunk beljebb - jelenkori konzervatív töprengések

aug
29
Napokra tartó meditációs objektumot jelentett számomra múltkor egy megjegyzés, amely szerint ma Magyarországon „tülekedés folyik a konzervatív jelzőért”. A megjegyzés lakonikusan tömör, de kétségkívül találó, sőt mélyen elgondolkodtató, hogyha a jelenlegi, leginkább folyóiratokban, portálokon és a magyar blogoszférában kialakult eszmecserére, cikkezésre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Az ismeretlen monarchista: Mindszenty József

aug
14
„Mindszenty gondolatainak háta mögött nem az egyházi nagybirtok volt, hanem a legitimizmus. Ez volt az ő centrális elképzelése, és ebbe semmiféle kompromisszum nem fért bele, nemhogy egy, a kommunistákat is magába foglaló népfront. Ő nemcsak királyt akart koronázni Magyarországon, hanem addig is, mint Magyarország első zászlósura, kvalifikáltnak érezte magát a közbenső időre az államfői szerepre.” Bibó István, 1977 (*) Írta: Pánczél Hegedűs János. Elöljáróban  
Posted By Petrus Augustinus tovább

Létezik-e konzervatív Machtpolitik? - II. rész

júl
21
A mostani eszmefuttatásomban szeretném folytatni a már megkezdett gondolatmenetemet, amelynek kifutását az 1920-as évekig tartom meghatározónak.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Nincs eskü - Mindszenty manifesztumtervezete 1944-ből, és annak lehetséges konzekvenciái

júl
13
 Jobboldali körökben nagyon gyakori téma, meglehet csak baráti-, vagy félig hivatalos beszélgetéseken, hogy mi volt a helyes magatartás 1944-45-ben? Folytatni kellett-e a háborút? Szükségszerű volt-e a nyilas puccs, törvényes volt-e a Szálasi-kormány, árulók voltak-e azok, akik letették a fegyvert és egyáltalán ki, mit és hogyan cselekedett akkor, és ezek alapján mi legyen a mérvadó, követendő magatartás ma is, amelyet követni kell, amelyet érvényesnek lehet tekinteni?
Posted By Petrus Augustinus tovább

Miért van két feje a kétfejű sasnak? (Regnum! TV)

júl
03
Állandó szerzőnk, Dr. Nagy Csaba Attila jogász, egy örök nagy rejtélyen töpreng. Miközben előkerül az "sörrelnemkoccintunk" dogmája és több verzió is mint lehetséges megoldás. Írta: Dr. Nagy Csaba Attila.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - A királyság pozíciójából csatornájára