Mindszenty József bíboros

Mindszenty legitimizmusa

jan
04
P. Füzér Julián cikkében, „Szent volt-e Mindszenty József?” írja, hogy Mindszenty határozottan legitimista volt. Szerinte a bíboros legitimizmusa valójában patriotizmus volt, ami erkölcsi erény. Említi, hogy Mindszenty legitimizmusa a legeszményibb demokráciával párosul és hogy legitimizmusával védte az országot a kommunizálás és a szovjet szférába való beolvasztás ellen. Igaza van! A legitimizmus emlegetésével nem lehet Mindszenty életszentsége ellen tiltakoznunk, de ha tüzetesebben átgondoljuk, életszentsége mellett érvelhetünk vele.
Posted By bercesa tovább

Mindszenty József vétója a köztársaság behozatala ellen

máj
25
Az alábbiakban Mindszenty József utolsó magyar hercegprímás két levelét közöljük, amelyekben vétót emel a köztársaság kikiáltása ellen, 1945 szilveszterén és a tényleges kikiáltáskor, 1946-ban. A levelek - úgy érezzük nem egyszerűen csak "kordokumentumok" vagy éppen "történelmi érdekességek", hanem a Magyar Királyság utolsó alkotmányos, közjogi képviselőjének törvényes vétói a köztársaság bevezetése (ahogyan Mindszenty fogalmaz, helyes képpel élve: "behozatala") ellen.
Posted By bercesa tovább

Tökéletesebb és irgalmasabb életet! - Mindszenty József karácsonyi szentbeszédei alapján

dec
17
„Ami történt, az is az Ég végtelen irgalmából történt, mert a meghívó több érdemmel rendelkezik, mint a meghívott” mondja Mindszenty József, Magyarország szentéletű, utolsó hercegprímása Szent Karácsony ünnepe kapcsán. Az egyházi év három nagy ünnepköre a karácsonyival veszi kezdetét, Jézus születését az advent időszaka készíti elő. Jézus Krisztusban megjelent az Isten jósága és emberszeretete, amely nélkül nem lehet szebb jövőt építeni. „Istennek a gondolatai forognak a látszatra emberi világ történelmi eseményeiben.
Posted By bercesa tovább

Mindszenty József herceprímás és sorstársai - előadások és megemlékezés Pécsett

máj
15
2012. május 16-án, 18 órakor a Ciszterci Rend Nagy Lajos király Gimnáziumában rendhagyó megemlékezést és előadásokat tartanak Mindszenty József hercegprímás 120 éves születési jubileumának alkalmából. Helye: Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma (Széchenyi tér 11.) Ideje: 2012. május 16 (szerda), 18.00 óra Czeininger Tamás: A hercegprímás sorstársai a vörös pokolban - Dr. Esterházy Pál herceg és Dr. Baranyay Jusztin O. Cist szerzetes életútja - előadás
Posted By bercesa tovább

A királyné boldog, a hercegprímás is, de mégis sír - történet Mindszenty Józsefről és Zita királynénkról

máj
06
1972 április 1. Zita ismét ott áll a madeirái halott előtt. Az ötvenedik évforduló ez. Kereken félszázada, hogy a szere¬tett férfi nincs vele. Fizikai valóságában nincs vele, mert máskülönben mindig együtt voltak e nehéz évtizedekben s amit gyerekeiért tett, érte is tette, Károlyért, akit az Egyház talán a szentek sorába iktat egyszer... És Károlyra gondolt néhány hét múlva megint, immár odahaza, az utolsó otthonban, Zizersben. Elérkezett a hosszú élet nagy állomása: Zita 80. születésnapja.
Posted By bercesa tovább

Csak az apostoli királyság mentheti meg Magyarországot - Ifj. gróf Andrássy Gyula és Mindszenty József az 1920-as évek keresztény pártpolitikájában (I. rész)

jún
06
Ifj. gr. Andrássy Gyula a Károlyi-rendszer, a Tanácsköztársaság és a trianoni tragédia okozta összeomlást átélve fordult a kereszténység és a keresztény etika felé. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, majd a Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt elnökeként – egyfajta ökumenikus álláspontra helyezkedve - a keresztény-nemzeti és a keresztényszociális gondolat egyik legjelentősebb vezéregyéniségévé vált. A Károlyi-rendszer és a tanácsköztársaság börtöneit megjárt fiatal Mindszenty József ifj.
Posted By SzVD tovább

Mindszenty bíboros hercegprímás levelei Kennedy elnökhöz, 1960–1963

feb
07
Mindszenty bíboros már negyedik évét kezdte az amerikai követségen, amikor, 1960. november 4-én John F. Kennedyt választották meg az amerikai polgárok. Mindszenty bíboros haladéktalanul gratulált neki a következő szavakkal: „szívből jövő jókívánságaimat küldöm Önnek elnökké való megválasztása alkalmából. Isten áldása legyen mind az Egyesült Államok, mint a világ érdekében végzett munkáján! Közép-Európában hatékony védelemért könyörgök az elnyomott Magyarország számára.” (1) Ezen kívül még 20 levelet írt a bíboros az elnöknek, majd az elnök halála után özvegyének kondoleált, 1963.
Posted By SzVD tovább

Prohászka Ottokár hatása Mindszenty József hercegprímás életművére

jan
07
Mindszenty József 34 évvel volt fiatalabb Prohászka Ottokárnál. E kettőjük között fönnálló bő emberöltőnyi korkülönbség – figyelembe véve személyes találkozásaikat – csak fokozhatta a későbbi bíboros szemében Prohászka tekintélyét; akiről mindig a legnagyobb tisztelet hangján szólt. Homíliáiban, beszédeiben számos alkalommal utal a nagy püspökre. A Beke-féle szentbeszédgyűjtemény indexe szerint Szűz Mária, Szent Péter és Pál, Szent Gellért, a nagy árpád-házi szentek és Pázmány után Prohászkát említi legtöbbször. Írta: Ft. Orvos Levente.
Posted By SzVD tovább

Megjelent Mindszenty József hercegprímás összegyüjtött levelezése az amerikai elnökökkel

dec
19
Mindszenty bíboros 1956. november 4 – 1971. szeptember 28 között a budapesti amerikai követségen tartózkodott. Ez időszakban mintegy kétszáz tételre rúgó levelezést folytatott az Apostoli Szentszékkel, nevezetesen a pápákkal és a bíboros államtitkárokkal, továbbá mintegy 120 tételre rúgó levelezést folytatott az amerikai elnökökkel, név szerint: Eisenhower, Kennedy, Johnson és Nixon elnökökkel, továbbá külügyminisztereikkel.
Posted By SzVD tovább

Szent István hierarchiájának védelmében - Mindszenty bíboros 1960-ban kelt levele Burgenland ügyében

ápr
13
A budapesti amerikai követség és az amerikai külügyminisztérium központi levéltárában őrzik Mindszenty bíboros angol nyelvű, 1960. január 22-én kelt levelének két példányát (1), amelyet azért írt XXIII. János pápához, hogy lehetőség szerint megakadályozza Nyugat-Magyarország, a mai Burgenland önálló egyházmegyévé alakulását. Mint tudjuk, a burgenlandi egyházmegye idén augusztusban ünnepli alapításának 50. évfordulóját.
Posted By SzVD tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - Mindszenty József bíboros csatornájára