Jelenleg

Franco nyomában

már
16
Spanyolországban a dekadencia nem szembeötlő elsőre. Városai tele vannak élettel, minden sarkon egy templom, a bevándorlók nem dominálnak, nem uralják le a helyi jelleget (nyilván ez sok helyen már kezd megváltozni). A szomorú az országban inkább az, amit nem látunk. Francisco Franco tábornok halála óta eltelt 47 évben a polgárháborús győztes öröksége teljes mértékben felszámolásra került.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Ön monarchista?

dec
31
A legtöbb ember, akinek a címbéli kérdést feltennék, kétségtelenül egy megvető „Nem!”-mel válaszolna. Kevesen – igen kevesen az Egyesült Államokban – talán igent mondanának. Ám valójában mennyire értik azt, hogy mibe egyeznek bele vagy mit utasítanak vissza? Egész pontosan mi is egy monarchia? Vagy, ha már itt tartunk, mi egy köztársaság? Ahogy az Egyesült Államok szövetségi uniója, Hitler Németországa és Észak-Korea mind köztársaság, úgy Ausztria-Magyarország, Kanada és a Kínai Császárság mind monarchia. Ám mindkét esetben, ég és föld a különbség a felsoroltak közt.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Magyarország titkos fegyvere: a katolikus nemesség

már
26
Egy interjú Mihály m. kir. herceggel Habsburg-Lotaringiai Mihály magyar királyi herceg, a Máltai Lovagrend volt magyarországi nagykövete kulcsfontosságú pillanatokról beszél a Habsburg-dinasztia kitartó munkája, a keresztény értékek Magyarországon való helyreállítása kapcsán. Készítette: Victor Gaetan.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Miért vagyok monarchista? - VIII.

ápr
13
Monarchista vagyok, mert hiszem és vallom, hogy a monarchia, mint államforma ma is realitás: a XXI. században a Föld nevű bolygón jelenleg is egy császárság, több királyság, hercegség és ezek mellett szultánság, emírség, sejkség stb. létezik. Mind monarchia, élén a monarchával, azaz az uralkodóval. Írta: dr. Csima Ferenc. A monarchia tehát valóság, csak mi nem akarjuk tudomásul venni. Ezek egy része sikeres állam, másik része esetleg kevésbé az, de ez más, nem monarchikus berendezkedésű államokról is elmondható.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A monarchista tapasztalat változatai

már
08
„A személyes tökéletlenségektől eltekintve, a monarcha a történelem fenséges voltát képviseli. Ő egy örökös, egy kapocs a láncban mely a középkorba vezet, és azon túl összekapcsol az antikvitással és ami mögötte van, egészen az időbeliség kezdetéig, amikor az első hős legyőzte a zűrzavar sárkányát és megalkotta a törvény uralmát.” Charles Fenyvesi: Splendor in Exile [Pompa a száműzetésben]. 278-279. pp.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Lassú olvadás – gondolatok a koronázási centenárium kapcsán

jan
07
Pont ilyen lehetett az idő száz éve, legalábbis ebben az órában – tíz óra van, állunk a budai királykoronázó Boldogasszony Templom előtt, és éppen kisütött az első komolyabb napsugár a december végi fagyban. 1916-ban december 30-án, ezeddig utolsó királyunk koronázásának napján nem jól kezdődött a nap; latyakos, borongós, havas esős volt az időjárás, de amire a koronázás elkezdődött a napsugarak átjárták a Budai Királyi Vár egész területét. Ennek ellenére a sok, dús prémekkel, nehéz szövetekből készült díszmagyar jól jöhetett, a tollforgós prémes süvegekről nem is beszélve.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A „benső monarchia” jelenlegi zsákutcája

dec
02
Sokszor a magányos meg nem értettség állapotában vannak azok a világban, akik királyságpártinak, monarchistának vallják magukat. Ez egy reménytelibb pillanatban is a magányosság menetelése, ami erőt és éberséget adhat bizonyos helyzetekben az embernek és egy közösségnek is, de ugyanakkor képes egyedi koncepciók, világok és rendszerek megalkotására is ösztönözni azokat, akik erre amúgy is hajlamosak.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A Szent György Rend magyar rendtartományának megalakulása

szep
28
„A lovagi eszmény spiritualizálódott” - írja egy helyütt a Szent Sír Lovagrend egyik magyarországi vezetője. Valóban, a lovagrendek modern kori történelme már csak marginálisan vagy egyáltalán nem kapcsolódik a „lovag” vagy a „lovagrend” szavak hallatán az átlagemberben felbukkanó sztereotípiákhoz: eredeti lényegük, eszmeiségük, spiritualitásuk megőrzése mellett ma már elsősorban a jószolgálati munkából, az Egyház védelméből, a keresztény szellemiség megőrzéséből, vagy éppen egy-egy uralkodóház szolgálatából-támogatásából veszik ki a részüket.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Köztársaságsirató?

dec
03
A balliberális, liberális és újbaloldali magyar közélet egyik kedvelt jelszava a köztársaság. Legutóbb éppen Göncz Árpád halála kapcsán írta le több publicistájuk is, hogy Magyarország nem köztársaság, de újra azzá kell tenni.  A kijelentéssel, miszerint – idézve Bródy János ezirányú dalocskáját – „lesz még egyszer magyar köztársaság“, két komoly baj van. Egyrészről hamis feltételezésből indul ki, másrészről semmi pozitívet nem mond. Írta: Techet Péter.
Posted By Petrus Augustinus tovább

„Monarchia és birodalomelmélet” – beszámoló egy kerekasztal-beszélgetésről

szep
17
A Német–Magyar Filozófiai Társaság és az Osztrák Kulturális Fórum 2015. szeptember 15-én tartott kerekasztal-beszélgetést ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában Dezső Tamás habilitált egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar leköszönt dékánjának, Gerő András egyetemi tanár, a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék tanszékvezetőjének és Arno Strohmeyes, a Salzburgi Egyetem professzorának részvételével. Írta: Fóris Ákos.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - Jelenleg csatornájára