Még egyszer I. Ferenc József apostoli királyunkról

"Talpig ember s ezért talpig fejedelem; élete végig élt élet és munkája egész munka" - ezzel a rövid jellemzéssel zárta Ignotus a Nyugat 1910. évi 16. számában (1) Ferenc József nyolcvanadik születésnapjára írott elmélkedését. A cikkben másutt arról értekezik, hogy Hazánk apostoli királyában van valami a Római Birodalom azon császáraiból, akik "minden talpalat földjén rengeteg birodalmuknak, (...) kit-kit a maga gusztusa szerint boldogulni hagyva az egésznek keretein belül" bölcsen uralkodtak. A szerző szerint Ferenc József "roppant becsületes is ebben a dinasztikus voltában; sohasem akarta elhitetni, hogy ő magyar vagy lengyel vagy akár osztrák; ő: ő, a Habsburgok a Habsburgok, akik nélkül a Duna mente, le a Fekete Tengerig megint népvándorlási pusztulások színhelye volna, s azonkívül, e monarhia tompító vánkosa nélkül" egy halálos összeroppanásé.

Évekkel később Ignotus ismét tollat ragadott (2), hogy megemlékezzen Őfelségéről. Sorai gyászsorok, mégis a büszkeség erőteljesebben árad belőle a könnyeknél. Ezt írja: "Tehát valóban 1916-a lett halála éve a nagy öregnek, ki nemcsak önnön népei számára jelképezte általában az uralkodót s az uralkodást. Az ententei újságok most fitymálhatják, sőt szidhatják a kinyújtóztatott ellenséget, valójában tisztelték, mert tudták, mi mennyire tiszteljük."

Ignotust és a Nyugatot nem lehet konzervatív elfogultsággal, reakciós katolicizmussal, sem ömlengő nacionalizmussal vádolni. Mégis, eme konzervatív oldalról - amúgy jogosan - sokat kárhoztatott író, s a folyóirata több ízben is bizonyságát adták annak, amit mi, monarchisták oly régen hangoztatunk: tudni illik, hogy csak egy felkent király képes a nemzet egységét megjeleníteni. Ezek a cikkek minden újraolvasással tovább erősítik véleményünk helyességét: annak igazságát, hogy soha köztársasági elnök nem érheti el azt az emberi minőséget és magasságot, amit ezeréves monarchiánk egymást követő uralkodóinak bármelyike magának mondhatott. És még egy következtetés: akik nem látnak tovább annál, hogy a Habsburgok gyűlölendő (sic!) osztrákok voltak, azok nem értik a királyság természetét úgy, ahogy Ignotus értette. Persze, ez nem feltétlenül az ő hibájuk. Éppen ezért kérjük, hogy világosítsa meg az Isten homályos elméjüket!

Forrás:

(1) http://epa.oszk.hu/00000/00022/00062/01765.htm
(2) http://epa.oszk.hu/00000/00022/00211/06428.htm

Hozzászólások