Megjelent Mindszenty József hercegprímás összegyüjtött levelezése az amerikai elnökökkel

Mindszenty bíboros 1956. november 4 – 1971. szeptember 28 között a budapesti amerikai követségen tartózkodott. Ez időszakban mintegy kétszáz tételre rúgó levelezést folytatott az Apostoli Szentszékkel, nevezetesen a pápákkal és a bíboros államtitkárokkal, továbbá mintegy 120 tételre rúgó levelezést folytatott az amerikai elnökökkel, név szerint: Eisenhower, Kennedy, Johnson és Nixon elnökökkel, továbbá külügyminisztereikkel.

Ezek a levelek eddig az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában nyugodtak és néhány kivételével ezidáig ismeretlenek voltak. Ismételt levéltári kutatóutakat követően a két szerző a karácsonyi könyvvásárra időzítve jelentette meg ezek bő válogatását, amely egyben az amerikai diplomaták feljegyzéseit is közzéteszi. Mindszenty bíboros szeizmográf szerűen jelzi a kádári megtorlás törvénytelenségeit. Választ nem remélve, hiszen az elnököktől csak két, a külügyminiszterektől is csak két írásbeli válasz érkezett, a levelek vételét szóban nyugtázták csupán – kifejti nézeteit Central-Európáról, arról, hogy az amerikaiaknak meg kell segíteni a rab nemzeteket, a miniszterelnökét és népét eláruló, sőt, irtó Kádár Jánosról, a trianoni békekötés igazságtalanságáról, annak megváltoztatása szükségességéről, továbbá arról, hogy a határokon kívüli egyházmegyék helyzetében a semmi se változzék, hogy Szent István hierarchiája ne csorbuljon. Kedvenc témája még a szentkorona kérdése: hogy az amerikaiak ne adják vissza a kommunista rezsimnek. Mindszenty bíborostól az a kép alakul ki, hogy egyben az emberi jogok harcosa, az utolsó 56-os szabadságharcos. Mint a szerzők az utószóban kifejtik: nem egyházam és hazám, hanem hazám és egyházam volt számára a sorrend. A kutatás számára még feladat, hogy kiderítse: politikai és nemzeti nézeteinek ismételt és fáradhatatlan kifejtésére vajon nem az ösztönözte-e, hogy kifejezetten politikai környezetben élt mintegy tizenöt esztendeig.

Az amerikai politikai vezetőkhöz írt levelek kiegészítik a pápákhoz és a bíboros államtitkárokhoz írtakat és a Mindszenty bíborosról ezidáig kialakított képet erősen módosítják. Ezért tanulmányozásuk megérdemli a kiemelt figyelmet.

Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor, Szeizmográf a Szabadság téren. Mindszenty bíboros levelezése az USA elnökeivel és külügyminisztereivel, 1956–1971, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Budapest, 2010. 334 lap. 3800 Ft.

Hozzászólások