X.Y.Z. könyv

Gróf Dessewffy Aurél: X.Y.Z. könyv. Megjelent: Pesten, 1841. Trattner-Károlyi.

Tartalom.
Törvényhozás és megyei hatóság viszonyai. — Honoratiorok
Névtelenség
Megváltási prolegomenák. I. Megtérés és megváltás II. Szabad föld
Pesti Hírlap és Keletnépe közti vitály. Négy czikkben.
Külpolitika és hazafiság viszonyai.
Papi jószágok
Protestantismus, magyarismus, slavismus
Vidékiek megyei gyűléseken
Időszaki sajtó hivatása
Megyei hatóság és törvényhozási jogok fenyítő eljárás körében
Megyék állása
Nyilatkozat és igazolás
Kiegészítő észrevételek

(Válogatott idézetek a műből.)