Emlékezet

Trianon; seb a lelkeken

jún
02
Egy évforduló, egy megemlékezés, egy ünnep, egy gyászünnepély. Mit is mondhatok róla? Talán azt, hogy: megállóhely. Jegyzet a trianoni békediktátum évfordulója kapcsán. Írta: Dr. Nagy Csaba Attila.
Posted By Petrus Augustinus tovább

"Térjetek vissza királyotokhoz..." - XVI. Lajos felfedezett politikai végrendelete

máj
22
Az egykori uralkodó szökési kísérlete előtt vetette papírra politikai végrendeletét, amelyet két évszázaddal azután fedeztek fel, hogy annak a francia forradalom vérzivataros évtizedeiben nyoma veszett. XVI. Lajos egy nappal azelőtt vetette papírra „Nyilatkozat minden franciának” című végrendeletét, hogy 1791-ben Párizsba vitték volna.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Tiszteletreméltó Mindszenty József hercegprímás halálának 34. évfordulóján

máj
07
Az utolsó magyar hercegprímásra, halálának 34. évfordulóján (1975. május 6-án, Bécsben hunyt el), egy kicsit stílusidegen módon, egy olyan ember gondolataival emlékezünk meg, aki nem kedvelte őt. Bibó István, aki életében egyszer, mindössze fél órára találkozott vele, meglehet vészterhes időkben 1956. november 4-én, de egész életútját pontosan végigkövette, tisztán látta, hogy a hercegprímásnak, az ország első zászlósurának, határozott és világos, a királyság alapján álló közjogi-politikai krédója van.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A fejedelem halála

ápr
27
Írta: Lonovics József püspök*. Buzgó könyörgéseink, melyekkel felséges fejedelmünk felgyógyulásaért esedeztünk, fájdalom, nem lőnek meghallgatva. Imádandó bölcsességében másként végzett az élet és halál Ura, s őt, kinek napjait a magunkéiból óhajtók pótolni, e hó n-én e mulandó világból kiszólítá.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Konzervatív szemmel - Részletek Gróf Dessewffy Aurél híres X. Y. Z. könyvéből

ápr
02
Az alábbi idézetek mindegyike Dessewffy Aurél gróf X. Y. Z. könyv című művéből való. A Világ című lapban megjelent írásainak fontosabbjait adták ki ebben a kötetben, még a szerző életében (1841). Dessewffy gróf konzervatív alapvetésű lapja a liberális reformellenzék egyik vezéralakjának, Kossuth Lajosnak és körének hírlapi munkásságát (Pesti Hírlap) szándékozott ellensúlyozni.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A kommunizmus áldozatainak emlékére

feb
25
“A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista!
Posted By Petrus Augustinus tovább

Mátyás Király Éve – 550 éve lépett trónra I. Mátyás királyunk

feb
22
Írta: Pánczél Hegedűs János. A Második Magyar Köztársaság 2008-ban a „Reneszánsz Évét” ünnepli. Nincsen ebben semmi különös. Sok EU-s pénz, gyökérkeresés, a nagy büdös történelmi fonál újabb felgombolyítása, pénzek és elismerések tolása a holdudvarnak, a szokásos történet. Reneszánsz és respublika között egyébként is van kapcsolat, és itt nem elsősorban néhány középkori itáliai városállam arisztokratikus köztársaságára gondoltam, hanem az ember(i)nek a középpontba állítására és Isten kipöckölésére. De mindegy. Nem erről akarok beszélni most.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Ferenc József koronázása

feb
21
Megjelent: Pesti Hírlap Digitális közzététel (korabeli helyesírással): Lex Sacra – Szent Korona Rádió, az Úrnak 2009. esztendejében Eredeti cím: Ferenc József koronázása 1867 Junius 8-án Irta: Marczali Henrik Ahol királyság volt, nem hiányzott a korona, a koronázás sem. Sok országban már csak fényes, ünnepélyes szertartás; nálunk megmaradt a király és a nemzet közti viszony törvényes megállapitásának.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Zsidóság és a csendőrség

feb
17
Az alábbiakban két írást közlünk, amelyek - sok más a témába vágó társukkal együtt - a Magyar Királyi Csendőrségnek szentelt oldalon találhatóak. A csendőrség és a zsidóság kérdését nem szándékoztunk megkerülni semmiképpen sem, ezért foglalkozunk vele részletesebben. A csendőrség részvétele a zsidóság deportálásában volt ugyanis az, az indok, amelyért a megszálló Vörös Hadsereg által összehordott Ideiglenes Kormány megszüntette a intézményt.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Újra rendet ebben az országban - Kis emlékezés videóval a Csendőrnapon a csendőrség visszaállításáért.

feb
14
1881. február 14-ike nevezetes napja lett a magyar rendvédelem történetének. Ezen a napon terjesztette fel Tisza Kálmán miniszterelnök a közbiztonsági szolgálat szervezéséről és a Magyar Királyi Csendőrség felállításáról szóló 1881. évi III. törvénycikket, mely szentesítést nyert 1881. év február 14-én I. Ferenc József királyunk által. Ezen a napon született meg a csendőrség, ezért ötvenegy évvel később Horthy Miklós kormányzó ezt a napot „Csendőrnappá” nyilvánította.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - Emlékezet csatornájára