Jakobiták

A valódi brit royalizmus: A jakobitizmus vázlatos története

ápr
12
A következő oldalakon egy olyan, talán a kontinensen kevéssé ismert royalista mozgalom rövid bemutatására vállalkozunk, amely még a francia forradalomnál, vagy a tágabb értelemben vett felvilágosodás elleni alapvető „reakciónál” is mélyebben gyökerezik: a történelmileg valóban az első ellenforradalomnak nevezhető akció, a Cromwell vezette köztársasági mozgalommal szemben szerveződő brit royalista hagyomány letéteményese. Írta: Pető Zoltán
Posted By bercesa tovább
Feliratkozás RSS - Jakobiták csatornájára