prof. Molnár Tamás

Köztársaság és királyság

már
30
Míg sok országban a demokrácia fogalma körül dúl a vita, az a fogalom, amely ugyanilyen szóháborúskodást váltott ki a múlt században, a köztársaság, már annyira elfogadott, hogy az emberek általában fel sem figyelnek rá. Vagy mégis, itt-ott. Francia barátaim jó százalékban royaliste-nak mondják magukat, a köztársaság esküdt ellenségei és a Comte de Paris-t akarják trónra tenni. Ugyanezek csodálkoznak, hogy Habsburg Ottót Ausztria vagy éppenséggel Magyarország nem hívja vissza, és titokban egy "danubiai" szuper monarchiáról álmodoznak - miután elődeik, pl.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Modernség

nov
19
Mikor is kezdődött a modernség? Ez paradox módon olyan kérdés, mely a tanulmányozót állandóan visszafelé vezeti a kutatott időben. A nyugati történelem tankönyvei valószínűleg nem véletlenül az időszámításunk szerinti 1000. év utáni évtizedeket, századokat veszik a modernség kezdetének. Ezzel azonban kivágnak egy folyamatos fejlődést, mely visszanyúlik Konstantin, Plotinosz, a római jog
Posted By bercesa tovább

Válság

máj
08
A címben használt szót egyre gyakrabban használjuk, és fennáll annak kockázata, hogy megszokjuk, élünk vele. Ez elkerülhetetlen, mivel közhangulatunk vagy inkább civilizációs hangulatunk egyre inkább valamennyi hanyatló korszakéhoz válik hasonlóvá. És a hasonlóság nemcsak ennyi: más világvégek (lásd Romano Guardini mintegy harminc év előtti címét) kortársaihoz hasonlóan mi is tagadjuk azt, ami körülöttünk van és ami reánk vár.
Posted By bercesa tovább

Arról beszélni, hogy mi valami globális boldogság felé tartunk, egyszerűen obszcén - Interjú Molnár Tamás filozófussal

dec
08
Az elmúlt ötven évnek vannak olyan nagy vesztesei, akik nemcsak személyükben, hanem műveik üzenetével sem lehettek jelen a magyar szellemi életben. Gondolataik nem hathattak itthon, veszteségeik pedig azzal is hatványozódtak, hogy az itthonmaradottak veszteségeivé is váltak egyben. Molnár Tamás professzor olyan filozófus, aki nem tudta elképzelni a szabad alkotó munkát a kommunizmus keretei között, ezért elhagyta inkább a szülőföldjét.
Posted By SzVD tovább

A legitimisták és szabad királyválasztók közjogi polémiája

szep
10
A legitimizmus és a szabad királyválasztó fogalmat pontatlanul használjuk, amikor a királykérdésről beszélünk, állapítja meg Vargyai Gyula. Lényegét tekintve Vargyai elfogadja Molnár Kálmán álláspontját. „ A jogfolytonosság azt jelenti, hogy jogszabályok alkotása, változtatása vagy eltörlése csupán az alkotmány értelmében arra hivatott tényezők által eszközölhető.” (1). Vargyai szerint a két fogalom pontatlan és látens módon jelentkezett az ellenforradalmi államban. A két álláspont szerint alapvetően a királykérdés problematikájának van egy bel-és egy külpolitikai vonatkozása.
Posted By SzVD tovább

Magasra tett léc – Nekrológ Molnár Tamás professzorról

júl
23
Nyáron a halálhír különösen rossz és irreális elem az ember életében. Amikor a teremtett világ ezer színben pompázik és létezik egy ember elmegy a körünkből. Molnár Tamás professzor úr életének 89. évében, most nyáron, július 20-án megtért a Teremtőhöz és magunkra hagyott a műveivel, hogy kezdjünk vele most már magunk valamit. Azt mondják békésen hagyott itt minket, álmában érte a halál.
Posted By SzVD tovább
Feliratkozás RSS - prof. Molnár Tamás csatornájára