Emlékezet

Károly lotaringiai herceg a dinasztia szolgálatában

dec
27
„Falainak vastagsága, tornyainak és rondelláinak erőssége miatt – hozzávéve a meredek fekvést és sziklás alapzatát – Buda általános vélemény szerint emberi erővel bevehetetlen.” (Semplicero Bizzozero) „Nem is volt egész Európában ama dicsőséges emlékezetű magyar, Hunyadi János után hasonló keresztény fejedelem, akitől a török nemzet ennyi ízben, szemtől szemben való harcokban ennyiszer megveretett volna, mint attól a nagy, vitéz tanult okos lotharingiai hercegtől.” (Cserei Mihály) „Szegény ördög.” (Sobieski János)
Posted By Petrus Augustinus tovább

Nekrológ: vitéz József Árpád m. kir. herceg (1933-2017.)

máj
02
2011-ben találkoztam először József herceggel, a magyar királyi család nádori ágának fejével, 1977 óta a Vitézi Rend Főkapitányával. Családi történetek mesélése során derült ki, és levéltári kutatások során vált egyértelművé, hogy ükapám után jogosult vagyok a vitézi címre. Ükapám, Mihalik János a 16. honvéd gyalogezred katonájaként 1916-ban halt hősi halált a déli fronton, Horthy kormányzó 1929-ben posztumusz avatta vitézzé, amit 1930-ban fia, dédapám, az immár névmagyarosításon átesett Maros Mihály legénységi vitézzé avatása követett.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Az „emperador” és a „las imperialistas”: Miksa császár és mexikói támogatói

dec
27
Miksa császár Magyarországon is az ismertebb történelmi szereplők közé tartozik. Ferenc József magyar király tragikus sorsú testvére korának egyik legműveltebb embere volt.[i] Járatos a botanikában és más tudományokban is, ám tettvágytól hajtva a tengerhajózással is foglalkozott. 1859-től a Lombard-Velencei Királyság kormányzója lett, ugyanebben az évben feleségül vette Saroltát, I.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Az ismeretlen monarchista: Mindszenty József

aug
14
„Mindszenty gondolatainak háta mögött nem az egyházi nagybirtok volt, hanem a legitimizmus. Ez volt az ő centrális elképzelése, és ebbe semmiféle kompromisszum nem fért bele, nemhogy egy, a kommunistákat is magába foglaló népfront. Ő nemcsak királyt akart koronázni Magyarországon, hanem addig is, mint Magyarország első zászlósura, kvalifikáltnak érezte magát a közbenső időre az államfői szerepre.” Bibó István, 1977 (*) Írta: Pánczél Hegedűs János. Elöljáróban  
Posted By Petrus Augustinus tovább

Nincs eskü - Mindszenty manifesztumtervezete 1944-ből, és annak lehetséges konzekvenciái

júl
13
 Jobboldali körökben nagyon gyakori téma, meglehet csak baráti-, vagy félig hivatalos beszélgetéseken, hogy mi volt a helyes magatartás 1944-45-ben? Folytatni kellett-e a háborút? Szükségszerű volt-e a nyilas puccs, törvényes volt-e a Szálasi-kormány, árulók voltak-e azok, akik letették a fegyvert és egyáltalán ki, mit és hogyan cselekedett akkor, és ezek alapján mi legyen a mérvadó, követendő magatartás ma is, amelyet követni kell, amelyet érvényesnek lehet tekinteni?
Posted By Petrus Augustinus tovább

Istent szolgálni még fiatal vagyok - Kilencven éve hunyt el a Napút magyar festője, Csontváry Kosztka Tivadar

júl
04
A nagy magyar festőre, posztupici Csontváry Kosztka Tivadar Mihályra (1853-1919) a saját gondolataival emlékezünk leginkább, amelyek alig vagy éppen egyáltalán nem ismertek a magyar közönség előtt. A természetfeletti iránti rajongás, mély istenszeretet, a nemzet és a felkent uralkodó iránti elkötelezettség egyaránt jelen van ezekben a gondolatokban egyfajta látnoki-profetikus nyelvezettel kifejezve.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Szent László király, segíts és vezess a harcban minket!

jún
27
Szent László királyunk ünnepén, az Athleta Patriae-t, a Haza Bajnokát ünnepeljük egyik leghíresebb róla szóló énekkel, valamint egy kevésbé ismert korabeli szekvenciával, és kérjük a közbenjárását egy fohásszal. Fohász Szent László király közbenjárásáért; Istenünk, aki Szent László királyunkat, szent uralkodónkat, a te hitvalló bajnokodat, csodálatos könyörületességeddel a vétekből a bocsánatba, s mert igaz volt, a dicsőségbe vitted föl, kérünk, add, hogy aki gondviselő jó királyunk volt a földön, pártfogónk legyen a Mennyben is!
Posted By Petrus Augustinus tovább

Lamberg – egy monarchista, akinek a halála elindította az összeomlást.

jún
19
Nem sokat tudunk róla, és talán a nevét is elfelejtettük volna, ha Petőfi, az Akasszátok föl a királyokat című, már-már republikánus, forradalmi himnuszává lett versében nem emlékezett volna meg róla, mint az általa istenített forradalom egyik első áldozatáról. MostDr. Nagy Csaba Attila igyekszik egy kicsit jobban megvilágítani alakját, amely segíthet a közbeszédben 1848, de még inkább 1849 árnyaltabb képének a kialakításában, illetve az események és a konklúziók megvitatásában. Írta: Dr. Nagy Csaba Attila.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Létezik-e konzervatív Machtpolitik? (I. rész)

jún
14
Új szerzőt üdvözülhetünk a Regnum! közösségében, Tinku Balázs személyében. A XIX. század történéseiből kiindulva keresi a választ arra a cseppet sem könnyű kérdésre, hogy létezik-e konzervatív erőpolitika, azaz machtpolitik. Ami elsőre képtelenség, másodikra elgondolkodtató és mindenképpen tanulságos. Írta: Tinku Balázs.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Bán András pozsonyi városbíró családja

jún
03
Alább egy rövid tanulmány olvasható egy királyhű pozsonyi családról, illetve rövid életpályájukról, adalékként a nemesség kérdéséhez, valamint ahhoz is, hogy mennyire fontos volt a katolicizmus a Habsburg-királyoknak, esetünkben II. Ferdinándnak.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - Emlékezet csatornájára