A királyság pozíciójából

Királyságunk valósága

júl
02
Az viszont szükségszerűen igaz, hogy nem korszerű mindaz, amit vallunk, de ez nem is lehet kritérium a mi részünkről. A királyságunk jelenleg is valóság; közjogilag és szellemileg mindenképpen az, akkor is, hogyha nem társadalmi gyakorlat, vagy éppen nem érvényben lévő jogrend. Egy érintetlen entitás. A királyság azért valóság, mert építménye a magyar nemzet saját, organikus alkotása, léte pedig törvényes. Mindaz, ami helyette van sajnos törvénytelen módon jött létre.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Kellemes meglepetés, kellemetlen szájíz

jún
27
A minap egy séta alkalmával a Mária utcában, Budapesten a VIII. kerületben, a Szemklinikán a fentebb feliratot sikerül konstatálnunk "királyi magyar". Kellemes borzongással a gerincünkön megállapítottuk, hogy a restaurálók, mivel a bejárati kapu szépen fel van újítva, ezúttal kegyesek voltak. Meghagytak mindent eredetiben, ahogyan volt. Zászlóra már nem tellett, ugyan mert a rongyos, napszítta magyar zászlót tették ki újra. Így legalább a kontraszt is megvan.
Posted By Petrus Augustinus tovább

PRO ÉS KONTRA - 140 éve született Horthy Miklós kormányzó

jún
23
Egy kerek évfordulóhoz érkeztünk. Éppen 140 esztendeje született Kenderesen vitéz nagybányai Horthy Miklós, régi erdélyi református kisnemesi családban. A Horthy-család 1635 óta tartozott a magyar nemesség soraiba, az kutyabőrt II. Habsburg Ferdinánd királyunk adományozta nekik. A kormányzó élete végéig politikusi példaképének I. Ferenc Józsefet tartotta, dolgozó szobájában festmény ábrázolta a királyt.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Köténykötők

jún
21
Magyarországon kevesen tudják, hogy egészen pontosan kik voltak maszonok (szabadkőművesek) a "nemzet nagyjai" közül. Pedig egészen nyíltan hirdetik a mai maszonok ezt, és érdemes is utánajárni a dolgoknak, mert akkor van egy olyan viszonyítási pontunk, hogy kit, hogyan, miért és meddig tartsunk nyilván. Kossuthról, Jászi Oszkárról, Csáth Gézáról, Kosztolányi Dezsőről, Kazinczyről, vagy éppen Wekerle Sándorról illik jókat mondani, de kevesen gondolják hozzá, hogy maszonok voltak.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Antonio Tejero legendája

jún
20
Nem könnyű őszintén és következetesen megvizsgálni Antonio Tejero 1981-es tettét, az azonban biztos, hogy minden szempontból nagyon tanúságos azon elgondolkodni. Nézzük tehát röviden az eseményeket. 1981-ben Franco halála után néhány évvel, a keményvonalas monarchisták (falangisták, karlisták) úgy vélték, hogy a Juan Carlos királyt egészen rossz irányba vezetik a tanácsadói és legfőképpen az a "demokratizálási folyamat", amelyet Spanyolországban beállt Franco halála után.
Posted By Petrus Augustinus tovább

"Ne félj, csak higyj!" - 1920 - 2008 Trianon

jún
05
Magyar monarchista nem mehet úgy el június 4-e mellett, hogy legalább egy poszt ne szerepeljen ezen az oldalon, még ha egy nappal később is, mint talán kellett volna. (Ennek csak technikai okai voltak, elnézést érte.) Trianon a királyság pozíciójából ma ugyanaz, mint régen volt; a Szent Korona országainak területi egysége, nem volt elválasztható a restauráció kérdésétől Trianon diktátuma után. A restaurációs és a revízió ugyanazon érem két oldala - ahogyan a kiváló legitimista-monarchista, Deme László megfogalmazta azt az 1930-as években.
Posted By Petrus Augustinus tovább

"Egy a jelszónk, a béke, harcba boldog jövőért megyünk..."

máj
17
Magyarországon a szocializmus, a kommunizmus és a republikanizmus mindig nagyon szorosan egymást mellett jártak. 1918/19, 1945/46/49 és 1989 is nagyon jó példák erre. Megegyeztek, kiegyeztek, átverték egymást és eltörölték a királyságot. Ilyen közel azonban még soha nem volt magyar republikánus fővezető és ortodox kommunista talán mint most. Sólyom László Vietnamban járt, parolizott ortodox Sztálintól és nagy kínai tanítványától Maotól nem is olyan messze eső vietnami főkommunistákkal. Ez önmagában is szívet és lelket gyönyörködtető esemény.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Marcha de la Corona

máj
05
Korábban szóltunk arról, hogy a királyság ideáját a lehetőségekhez mérten még talán Spanyolországban tartják valamennyire magasan Európában. Tudunk persze minden olyan lehetetlen és tarthatatlan tényezőről, amely a spanyol monarchia, mint keresztény jogállam letörésére irányulnak, és minő véletlen, ezekben a folyamatokban döntő szerepet visznek a baloldali-, és liberális pártok, szervezetek. Ami nem sikerült fegyverrel, sikerül szóval, törvényekkel, tömegkommunikációval.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A Szent Korona és annak a feje

ápr
29
Igazából nem sok mindent tudunk dr. Szöllõsi Józsefról azon kívül, hogy ügyvéd és a Nemzeti Bizottmány titkára. A videó egy nemzetgyűlésen készült, amelyről szintén csak annyit sejtünk, hogy amikor az elmúlt két év "zavargásai" voltak, létezett egy ilyen. Vagy több is. Összeült, hogy alkotmányozzon és a régi történeti alkotmányt tegye meg újra érvényes alkotmányunknak. Ha ez volt ennek a nemzetgyűlésnek a valós célja, üdvözölni lehet monarchista szempontból ezt.
Posted By Petrus Augustinus tovább

"Isten veled szívünk minden álma ..."

ápr
25
Ki volt mostanában a budai Várban? Én nemrég és a csak a tizenötödik ember volt magyarul beszélő, aki elment mellettem. A legjobb az volt, amikor egy ember megszólított "Dujuspikinglis?" - Mire én jeleztem, hogy magyar vagyok, amire egy elkeseredett "A fenébe!..." volt a válasz.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - A királyság pozíciójából csatornájára